loader

"პირველი, ვინც გაგაგებინა, რეკავენო, აი, ეგ არის გველი... უბრალოდ, შენზე გავოგნდი" - ლაშა ბასლანძე რობერტო მავანს მიმართავს - პალიტრა ვიდეო

მთავარი ყველა ვიდეო საავტორო ტექნოლოგიები ახალი ამბები საზოგადოება შოუბიზნესი მოზაიკა სპორტი ვიდეოგაკვეთილები მსოფლიო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია PALITRANEWS სხვადასხვა

"პირველი, ვინც გაგაგებინა, რეკავენო, აი, ეგ არის გველი... უბრალოდ, შენზე გავოგნდი" - ლაშა ბასლანძე რობერტო მავანს მიმართავს

გუ­შინ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტებს, ჟურ­ნა­ლის­ტებს და იმ ადა­მი­ა­ნებს, რომლებიც "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ" კა­ნონპ­რო­ექ­ტის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­დი­ან, უც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბი ტე­ლე­ფონ­ზე ურე­კა­ვენ და შე­უ­რა­ცხყო­ფას აყე­ნე­ბენ.

ნომ­რე­ბი ძი­რი­თა­დად სხვა ქვეყ­ნე­ბის არის, მათ შო­რის, უკ­რა­ი­ნის. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მარ­თუ­ლი საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბი დე­და­ქა­ლაქ­ში გრძელ­დე­ბა.

ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომლებსაც უკვე და­უ­რე­კეს, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წე­რენ, რომ მათ უცხო ნომ­რე­ბი­დან ურე­კა­ვენ, პირ­ველ რიგ­ში, ვი­ნა­ო­ბას აზუს­ტე­ბენ, შემ­დეგ კა­ნონ­ზე ესა­უბ­რე­ბი­ან და სა­ბო­ლო­ო­დ იგი­ნე­ბი­ან რო­გორც მათი, ასე­ვე ად­რე­სა­ტის ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­სა­მარ­თით.

იმ ადა­მი­ა­ნებს შო­რის, რომლებ­საც და­უ­რე­კეს, არი­ან პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი: ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი, ნიკა გვა­რა­მია, ჟურ­ნა­ლის­ტი ნინო ზუ­რი­აშ­ვი­ლი. ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი­დან კი ბლო­გე­რებ­მა და "იუ­თუ­ბე­რებ­მა" რო­ბერ­ტო მა­ვან­მა (ლე­ვან კვა­რა­ცხე­ლია) და სა­ეჭ­ვო კაც­მა (გი­ორ­გი მა­ხა­რაშ­ვი­ლი) სა­უბ­რის ამ­სახ­ვე­ლი ვი­დეომა­სა­ლაც გა­მო­აქ­ვეყ­ნეს. ლე­ვან კვა­რა­ცხე­ლია (რო­ბერ­ტო მა­ვა­ნი) წლე­ბის მან­ძილ­ზე "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" მხარ­დამ­ჭე­რად მო­ი­აზ­რე­ბო­და. მუ­შა­ობ­და "ჯი­-დი­-ესსა" და პრო­ექ­ტებ­ში, რო­მლებ­საც ბერა ივა­ნიშ­ვილ­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი იუ­მო­რის­ტე­ბის გუნ­დი აკე­თებ­და. ლე­ვან კვა­რა­ცხე­ლი­ას მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლ ვი­დე­ოს, სა­დაც მას უც­ნო­ბი პი­როვ­ნე­ბა შე­უ­რა­ცხყო­ფას აყე­ნებს და ეკი­თხე­ბა, რა­ტომ არის კა­ნო­ნი რუ­სუ­ლი, პრო­დი­უ­სე­რი ლაშა ბას­ლან­ძე გა­მო­ეხ­მა­უ­რა. ლაშა ცნო­ბი­ლია, რო­გორც მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის მხარ­დამ­ჭე­რი.

ლაშა ბას­ლან­ძე:

- ლე­ვან, ამ სი­ბე­რე­ში გუ­ლუბ­რყვი­ლო­ბა შე­მოგ­პარ­ვია, ძმაო. პირ­ვე­ლი, ვინც გა­გა­გე­ბი­ნა, რე­კა­ვე­ნო, აი, ეგ არის გვე­ლი. გაჰ­ყე­ვი და ალ­ბათ იპო­ვი რა­ღა­ცებს. "ნათ­ლია” თა­ვი­დან გა­და­ი­კი­თხე ან უყუ­რე… იტა­ლი­ელ მეგ­რე­ლებ­ზეა ეგეც. არა­ვის­ზე არ დავ­წერ­დი… უბ­რა­ლოდ, შენ­ზე გა­ვოგნ­დი და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას ვგრძნობ ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის გამო და თუნ­დაც "მა­ვა­ნის" შექ­მნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გამო. წარ­მა­ტე­ბე­ბი და ვი­ღა­ცას იუ­ტუ­ბე­რებ­ში გან­ხეთ­ქი­ლე­ბა არ მო­ე­წო­ნა, ზოგ­მა რომ არ თქვა "არა რუ­სულ კა­ნონს" და ბო­ლომ­დე გა­ჭე­რენ და გა­დაჰ­ყავ­ხართ მხა­რედ… ნუ გა­მო­ა­ყე­ნე­ბი­ნებთ თავს, ისე­დაც გუ­ლის ამ­რე­ვია, რომ 7-14 წლამ­დე აუ­დი­ტო­რია ჰყავს მანდ ბევ­რს და ქუ­ჩა­ში გა­მოს­ვლის­კენ მო­უ­წო­დეს, როცა მა­ნი­ა­კე­ბი დარ­ბი­ან, რომ­ლე­ბიც სის­ხლზე და აგერ, თვა­ლე­ბის ამო­თხრებ­ზე ოც­ნე­ბო­ბენ. იფიქ­რეთ ამა­ზე, თუ ბო­ლომ­დე არ გა­და­ბინ­დეს ყვე­ლა­ფე­რი. განაგრძეთ კითხვა