loader

ახალი დეტალები ქუთაისში ავტობუსის გატაცების მცდელობასთან დაკავშირებით - "მგზავ­რე­ბის ნა­წი­ლი ამ ფაქტს იუ­მო­რით უყუ­რებს" - პალიტრა ვიდეო

მთავარი ყველა ვიდეო საავტორო ტექნოლოგიები ახალი ამბები საზოგადოება შოუბიზნესი მოზაიკა სპორტი ვიდეოგაკვეთილები მსოფლიო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია PALITRANEWS სხვადასხვა

ახალი დეტალები ქუთაისში ავტობუსის გატაცების მცდელობასთან დაკავშირებით - "მგზავ­რე­ბის ნა­წი­ლი ამ ფაქტს იუ­მო­რით უყუ­რებს"

ქუ­თა­ის­ში ავ­ტო­ბუ­სის გა­ტა­ცე­ბის მცდე­ლო­ბის ფაქტთან და­კავ­ში­რე­ბით, ახა­ლი დე­ტა­ლე­ბი ხდე­ბა ცნო­ბი­ლი. შემ­თხვე­ვა ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზირ­ზე სა­ღა­მოს მოხ­და. არა­ფხი­ზელ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყო­ფი ორი ახალ­გაზ­რდა სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში ავი­და, მას შემ­დეგ, რაც მძღო­ლი თამ­ბა­ქოს მო­სა­წე­ვად გა­ჩე­რე­ბა­ზე ჩა­ვი­და, ნას­ვა­მი პირი დაჯ­და მძღო­ლის ად­გილ­ზე და ავ­ტო­ბუ­სი დაძ­რა.

ავ­ტო­ბუს­ში ოცამ­დე მგზვრი იყო, მას წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა სწო­რედ მგზავ­რებ­მა გა­უ­წი­ეს. ავ­ტო­ბუ­სი სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის დახ­მა­რე­ბით მალე გა­ა­ჩე­რეს და ორი პირი ად­გილ­ზე­ვე და­ა­კა­ვეს.

ად­ვო­კა­ტი თქმით, და­კა­ვე­ბუ­ლებს ბრა­ლი ჯერ არ წარ­დგე­ნი­ათ. რო­გორც არ­ჩილ ნი­ჟა­რა­ძე აცხა­დებს, მისი დაც­ვის ქვეშმ­ყო­ფი ვერ იხ­სე­ნებს, რა მოხ­და და რა­ტომ წა­იყ­ვა­ნა ავ­ტო­ბუ­სი.

"ბრა­ლი ჯერ არ აქვს წარ­დგე­ნი­ლი. არ გად­მოგ­ვცე­მია მო­ცე­მულ საქ­მე­ზე მა­სა­ლე­ბი. ამ ეტა­პის­თვის დე­ტა­ლებ­ზე აპა­სუ­ხოს გა­ცე­მა გაგ­ვი­ჭირ­დე­ბა, თუმ­ცა სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბოთ ვა­ცხა­დებ, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქმე­დე­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყო ძლი­ე­რი ალ­კოჰო­ლუ­რი თრო­ბის გამო, ვერ აკონ­ტრო­ლებ­და თა­ვის საქ­ცი­ელს. სი­ნამ­დვი­ლე­ში, მას მი­ტა­ცე­ბის მცდე­ლო­ბა არ ქო­ნია, თქვენც ხვდე­ბით, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­როვ ტრან­სპორ­ტს ოც მგზავ­რთან ერ­თად მი­სა­კუთ­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით არა­ვინ დაძ­რავს.

საქ­მე გვაქვს მო­ცე­მუ­ლო­ბას­თან, როცა ვერ აც­ნო­ბი­ე­რებს რა ხდე­ბა. ჩემი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მგზავ­რებ­ში პა­ნი­კას ად­გი­ლი არ ქო­ნია, მძღო­ლი სი­გა­რე­ტის მო­სა­წე­ვად იყო ჩა­სუ­ლო. და­კა­ვე­ბუ­ლის შე­ჩე­რე­ბა მოხ­და ძა­ლი­ან მალე. ჩემი დაც­ვის­ქვეშ მყო­ფი ვერ ხსნის რა მოხ­და, შე­უძ­ლოდ არც არა­ვინ გამ­ხდა­რა, რო­გორც ვი­ცით, მგზავ­რე­ბის ნა­წი­ლი ამ ფაქტს იუ­მო­რით უყუ­რებს" - გა­ნა­ცხა­და არ­ჩილ ნი­ჟა­რა­ძემ საქ­მე­ზე ორი პი­რია და­კა­ვე­ბუ­ლი, მათ ბრალს დღეს წა­უ­ყე­ნე­ბენ.