loader

"მა­დას აქვეითებს და ცხიმოვანი ქსოვილის დაწვაში გვეხმარება" - ლაშა უჩავას რეკომენდაციები ახალ წელს მომატებული კილოგრამების დასაკლებად - პალიტრა ვიდეო

მთავარი ყველა ვიდეო საავტორო ტექნოლოგიები ახალი ამბები საზოგადოება შოუბიზნესი მოზაიკა სპორტი ვიდეოგაკვეთილები მსოფლიო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია PALITRANEWS სხვადასხვა

"მა­დას აქვეითებს და ცხიმოვანი ქსოვილის დაწვაში გვეხმარება" - ლაშა უჩავას რეკომენდაციები ახალ წელს მომატებული კილოგრამების დასაკლებად

ახა­ლი წლის დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის შემ­დეგ ადა­მი­ა­ნე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა წო­ნა­ში მო­მა­ტე­ბას უჩი­ვის და ბევ­რის სურ­ვი­ლია, დი­ე­ტა რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე და­იც­ვას, რომ სწრა­ფად გა­თა­ვი­სუფ­ლდეს "აკ­რე­ფი­ლი" კა­ლო­რი­ე­ბის­გან. ექი­მი-ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ლაშა უჩა­ვა AMBEBI.GE-ს იმ პროდუქტების შესახებ ესაუბრა, რომლებიც მადის დაქვეითებაში დაგეხმარებათ.

"ორ­გა­ნიზ­მში ინ­სუ­ლი­ნის და­საქ­ვე­ი­თე­ბე­ლი ქი­მი­უ­რი პრე­პა­რა­ტე­ბი არ­სე­ბობს, თუმ­ცა არ­სე­ბობს ბუ­ნებ­რი­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ინ­სუ­ლი­ნის დო­ნეს აქ­ვე­ი­თებს, რაც მა­დის დაქ­ვე­ი­თე­ბა­ზეც მოქ­მე­დებს. ისი­ნი არა მარ­ტო დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის შემ­დგომ პე­რი­ოდ­ში უნდა მი­ვი­ღოთ, ჩვე­უ­ლებ­რივ დღე­ებ­შიც. ასე­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ბუ­ნებ­რი­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბაა და­რი­ჩი­ნი, რო­მე­ლიც დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით შე­ი­ცავს ცე­ლუ­ლო­ზას, რაც ხელს უწყობს კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტის გა­მარ­თულ მუ­შა­ო­ბას.

ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ასე­თი კომ­ბი­ნა­ცი­აც: ჩაი და­რი­ჩი­ნით, ჯან­ჯა­ფი­ლით, ანუ იგი­ვე კო­ჭა­თი და ნა­ტუ­რა­ლუ­რი თაფ­ლით. მა­დას ესეც აქ­ვე­ი­თებს, რად­გა­ნაც ვი­ცით, ჯან­ჯა­ფილს მა­დის და­მაქ­ვე­ი­თე­ბე­ლი ეფექ­ტი აქვს. ამას­თან, ჯან­ჯა­ფილს აქვს უნა­რი, ორ­გა­ნიზმს ენერ­გია იმის­თვის შე­მა­ტოს, რომ თავი სუს­ტად არ ვიგ­რძნოთ. ასე­თ პრო­დუქ­ტებს შო­რის შეგ­ვიძ­ლია გან­ვი­ხი­ლოთ ყავა. დღე­ში 2 ფინ­ჯა­ნი უშაქ­რო ყავა მა­დის დაქ­ვე­ი­თე­ბა­ში გვეხ­მა­რე­ბა. ასე­ვე კვლე­ვე­ბით დად­გე­ნი­ლია, რომ ის 30%-ით მე­ტა­ბო­ლიზმს აჩ­ქა­რებს, რაც ხელს უწყობს ცხი­მო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლის დაწ­ვას და უხე­შად რომ ვთქვათ, ჩვენს ორ­გა­ნიზ­მში სი­მა­ძღრის გრძნო­ბას იწ­ვევს, ხსნის თა­ვის ტკი­ვილს და აუმ­ჯო­ბე­სებს გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბას. ეს დი­ე­ტის დროს, სწო­რი კვე­ბი­სას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

რაც უნდა გა­საკ­ვი­რი იყოს, მა­დის და­საქ­ვე­ი­თებ­ლად შეგ­ვიძ­ლია გა­მო­ვი­ყე­ნოთ თხი­ლი. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ცხი­მის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტია, ასე­ვე შე­ი­ცავს მეტ ცხი­მო­ვან მჟა­ვებს, "ომე­გა 3"-ს და "ომე­გა 6"-ს, რომ­ლე­ბიც ორ­გა­ნიზ­მში ქო­ლეს­ტე­რი­ნის დო­ნეს არე­გუ­ლი­რებს, ზრდის ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლას.

ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ბოსტნე­უ­ლის წვე­ნი. ეს შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­წუ­რუ­ლი, ე.წ. ფრე­ში ან უბ­რა­ლოდ ბოსტნე­უ­ლის ნა­ხარ­ში იყოს, რო­მე­ლიც მდი­და­რია ვი­ტა­მი­ნე­ბით და მი­ნე­რა­ლე­ბით და ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, მა­დის დაქ­ვე­ი­თე­ბას და უზ­რუნ­ველ­ყოფს კუჭ-ნა­წ­ლა­ვის ტრაქ­ტის გა­მარ­თულ მუ­შა­ო­ბას.

ამას­თან, კო­ფე­ი­ნის შემ­ცვე­ლო­ბის გამო შეგ­ვიძ­ლია გან­ვი­ხი­ლოთ მწვა­ნე ჩაიც. ის, კო­ფე­ინ­თან ერ­თად, შე­ი­ცავს ე.წ. ნივ­თი­ე­რე­ბა კა­ტე­ხინს, რაც ხელს უწყობს სის­ხლში შაქ­რის დო­ნის დაქ­ვე­ი­თე­ბას, ასე­ვე ხელს უწყობს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლას. კვლე­ვე­ბით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია, რომ მწვა­ნე ჩაი 20-25%-ით ორ­გა­ნიზ­მში აუმ­ჯო­ბე­სებს მე­ტა­ბო­ლურ ცვლას და აქ­ვე­ი­თებს მა­დას", - ამბობს უჩავა.